ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა საგარეჯოსა და ზუგდიდში

ვადები: 15 სექტემბერი 2017 - 24 ივლისი 2018
ბიუჯეტი: $ 6 719, 00
სტატუსი: დასრულებული

 ინგლისური ენის შესწავლის ხელიმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა ხორციელდება „პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში“-ის ფინანსური მხარდაჭერით და „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" აქტიური ჩართულობით.

ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი გახადოს ინგლისური ენის შესწავლა მოზარდებისთვის ეკონომიკურად შეჭირვებული ოჯახებიდან. გარდა იმისა, რომ ბავშვები შეისწავლიან ინგლისურ ენას, ისინი, ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულტურასა და წეს-ჩვეულებებს და განივითარებენ ლიდერის თვისებებს. პროგრამს აფინანასებს აშშ-ს საელჩო (PAS).

პროგრამა განკუთვნილია 14-17 წლამდე მოზარდებისთვის სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული
ოჯახებიდან და ხორციელდება თელავში, ზუგდიდსა და საგარეჯოში.

დონორები