„ქალები გასული საუკუნიდან" - დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი პუბლიკაციას აქვეყნებს

ქალთა ისტორიის თვის ფარგლებში, „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" ინიციატივით და ხელოვნებათმცოდნე სალომე ჭანტურიძის ავტორობით გამოიცა პუბლიკაცია „ქალები გასული საუკუნიდან", რომლის მიზანი ქალთა ისტორიული მიღწევებისა და წარმატების წარმოჩენა და ამ გზით მსოფლიოს განვითარებაში ქალების როლის ხაზგასმაა.

პუბლიკაცია აერთიანებს საუკუნის წინ მოღვაწე იმ ქალთა ისტორიებს, რომელთაც საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავთ და უდიდესი როლი ითამაშეს საზოგადოებრივი ცნობიერების შეცვლაში.
ჯერ კიდევ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე არაერთი ქალი გვევლინება რევოლუციური იდეების გამტარებლად. მძიმე პოლიტიკური თუ სოციალური ფონის მიუხედავად, ისინი მაინც ახერხებდნენ განათლების მიღე ბას და საკუთარი იდეების ხალხამდე მიტანას. XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ადამიანებმა, გამორჩეულად კი ქალებმა, უდიდესი წვლილი შეიტანეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებაში, თავიანთ თავზე აიღეს „განმანათლებლების“ ფუნქცია და, გარკვეულწილად, განაპირობეს იმდროინდელი საქართველოს კულტურული აღმასვლა.

რა აწუხებს ხალხს რუსთავსა და გარდაბანში?

❓რა აწუხებს ხალხს რუსთავსა და გარდაბანში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ რუსთავსა და გარდაბანში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️ სიღარიბე და უმუშევრობა

o   უმუშევრობა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა,  რომელიც სიღარიბეს იწვევს;

რა აწუხებს ხალხს ქუთაისში?

❓რა აწუხებს ხალხს ქუთაისში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ ქუთაისში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️ სიღარიბე და უმუშევრობა

o   უმუშევრობა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა;

o   დაბალი ანაზღაურების გამო დაცლილია რეგიონი;

 

რა აწუხებს ხალხს სამეგრელოში?

❓რა აწუხებს ხალხს სამეგრელოში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ სამეგრელოში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა სიღარიბე და უმუშევრობა

o   განათლების მიუხედავად, რეგიონში სამუშაო ადგილები არ არის, დასაქმება მხოლოდ თბილისში ან საზღვარგარეთ არის  შესაძლებელი;

რა აწუხებს ხალხს გურიაში?

❓რა აწუხებს ხალხს გურიაში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ გურიაში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა

o   თურქეთში სეზონური სამუშაო იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბევრი ოჯახისთვის;

o   სეზონურ სამუშაოებზე არასრულწლოვნების მონაწილეობაც მაღალია;

რა აწუხებს ხალხს გორში?

❓რა აწუხებს ხალხს გორში?
🎯 „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.
👉ვაქვეყნებთ გორში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს
⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა

რა აწუხებს ხალხს საგარეჯოში?

❓რა აწუხებს ხალხს საგარეჯოში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ საგარეჯოში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა

o   უმუშევრობა და სიღარიბე ყველაზე მწვავე პრობლემებია და წლების განმავლობაში უკეთესობისკენ არაფერი შეცვლილა.

რა აწუხებს ხალხს კახეთში?

❓რა აწუხებს ხალხს კახეთში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებისგან.

👉ვაქვეყნებთ თელავში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს

⭕️ უმუშევრობა, სიღარიბე და ფასების მატება

o   უმუშევრობა, სიღარიბე და ფასების მატება მთავარი პრობლემებია;

რა აწუხებს ხალხს ქვემო ქართლში?

❓რა აწუხებს ხალხს ქვემო ქართლში?
🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებიდან.

👉ვაქვეყნებთ მარნეულში, დმანისსა და ბოლნისში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს:

⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა
o სიღარიბე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა;
o პანდემიის გამო საზღვრების დაკეტვამ თვითდასაქმება შეამცირა და კიდევ უფრო გააღარიბა მოსახლეობა;
o პენსიონრის მწირი შემოსავალიც კი მნიშვნელოვანი რესურსია ოჯახისთვის;
o ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა ხელს უშლის სოფლის მეურნეობასაც და სხვაგვარად დასაქმებასაც.

როგორ დავიცვათ თავი დისკრიმინაციისგან?

❓როგორ დავიცვათ თავი დისკრიმინაციისაგან
👉„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მიერ USAID/PROLOG მხარდაჭერით მომზადდა ელექტრონული ბარათი დისკრიმინაციისგან თავის დაცვის შესახებ. დოკუმენტში თავმოყრილია ინფორმაცია დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმების და მისგან დაცვის სხვადასხვა მეთოდების შესახებ.

❓ვის მივმართოთ დისკრიმინაციისაგან დასაცავად?
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფუნქცია ეკისრებათ საკონსტიტუციო სასამართლოს, საერთო სასამართლოებს (საქალაქო/რაიონული, სააპელაციო და უზენაესი სასამართლო) და სახალხო დამცველს.)

🆘დახმარებისთვის დარეკეთ: 112
ან საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე: 116 006

👉დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ სახალხო დამცველის ვებ-გვერდს: http://www.ombudsman.ge/
სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)